Pricing

 ✃ CUTTING · Cắt Tóc

Thợ Senior

Thợ Master

Thợ Director

Thợ Foreign Director*

 Women – Nữ  149.999  189.999  229.999  319.999
 Men – Nam  129.999  169.999  209.999  279.999
   + Shampoo – Gội đầu 40.000
   + Face Wash – Rửa mặt 10.000

  BLEACHING · Tẩy Tóc | S Long extra 199.999

 Men / Nam 599.999
 Short / Ngắn 1.099.999
 Medium / Vừa 1.399.999
 Long / Dài 1.599.999

  BALAYAGE 

 Short / Ngắn 1.699.999
 Medium / Vừa 1.999.999
 Long / Dài 2.199.999

 COLORING · Nhuộm | S Long extra 199.999

 ;

Thợ Senior

Thợ Master

Thợ Director

Thợ Foreign Director*

 Men / Nam  399.999  499.999  599.999  699.999
 Short / Ngắn  459.999  559.999  659.999  799.999
 Medium / Vừa  499.999  599.999  699.999  899.999
 Long / Dài  699.999  799.999  899.999  1.099.999

 COLOR HIGHLIGHTS · Duo Tone

Thợ Senior

Thợ Master

Thợ Director

Thợ Foreign Director*

 Men / Nam  599.999  699.999  799.999  899.999
 Short / Ngắn  659.999  759.999  859.999  999.999
 Medium / Vừa  699.999  799.999  899.999  1.099.999
 Long / Dài  899.999  999.999  1.099.999  1.299.999

 ICE & PERM · Uốn Lạnh

Thợ Senior

Thợ Master

Thợ Director

Thợ Foreign Director*

 Men / Nam  499.999  599.999  699.999  799.999
 Short / Ngắn  559.999  659.999  759.999  859.999
 Medium / Vừa  599.999  699.999  799.999  899.999
 Long / Dài  799.999  899.999  999.999  1.099.999

 ICE D PERM – ION · Uốn Setting

Thợ Senior

Thợ Master

Thợ Director

Thợ Foreign Director*

 Men / Nam  599.999  699.999  799.999  899.999
 Short / Ngắn  659.999  759.999  859.999  959.999
 Medium / Vừa  699.999  799.999  899.999  999.999
 Long / Dài  899.999  999.999  1.099.999  1.199.999

 99 CURL · Uốn 99

Thợ Senior

Thợ Master

Thợ Director

Thợ Foreign Director*

 Men / Nam  699.999  799.999  899.999  999.999
 Short / Ngắn  759.999  859.999  959.999  1.059.999
 Medium / Vừa  799.999  899.999  999.999  1.099.999
 Long / Dài  999.999  1.099.999  1.199.999  1.299.999
  + SUPER THICK – LONG · Tóc dày – Dài
  Long / Dài 199.999

 EXTRA

MEN

SHORT

LONG

S THICK-LONG

 Wash & Blow  109.999  129.999  149.999  179.999 
 Wash & Style  149.999  179.999  229.999  279.999
Foil  1.059.999  1.159.999  1.259.999  1.359.999

 TREATMENT · Chăm Sóc

MEN

SHORT

LONG

S THICK-LONG

 Ice Treatment  249.999  299.999  399.999  499.999 
 Intensive Care  299.999  399.999  499.999  599.999
 Nano Care  499.999  599.999  699.999  799.999
 Fiber Plus  599.999  699.999  799.999  899.999
 Keratin Care  999.999  1.999.999  2.999.999  3.999.999
 * Cần đặt chỗ / By appointment only