Pricing

 ✃ CUTTING · Cắt Tóc

Thợ Senior

Thợ Master

Thợ Director

Thợ Foreign Director*

 Women – Nữ  139.999  179.999  219.999  309.999
 Men – Nam  119.999  159.999  199.999  269.999
   + Shampoo – Gội đầu 30.000
   + Face Wash – Rửa mặt 10.000

  BLEACHING · Tẩy Tóc 

 Short / Ngắn 499.999
 Medium / Vừa 799.999
 Long / Dài 1.099.999

 COLORING · Nhuộm 

 ;

Thợ Senior

Thợ Master

Thợ Director

Thợ Foreign Director*

 Short / Ngắn  359.999  459.999  559.999  659.999
 Medium / Vừa  399.999  499.999  599.999  759.999
 Long / Dài  459.999  559.999  659.999  859.999

 COLOR HIGHLIGHTS · Duo Tone

Thợ Senior

Thợ Master

Thợ Director

Thợ Foreign Director*

 Short / Ngắn  559.999  659.999  759.999  859.999
 Medium / Vừa  599.999  699.999  799.999  959.999
 Long / Dài  659.999  759.999  859.999  1.059.999

 ICE & PERM · Uốn Lạnh

Thợ Senior

Thợ Master

Thợ Director

Thợ Foreign Director*

 Short / Ngắn  459.999  559.999  659.999  759.999
 Medium / Vừa  499.999  599.999  699.999  799.999
 Long / Dài  559.999  659.999  759.999  859.999

 ICE D PERM – ION · Uốn Setting

Thợ Senior

Thợ Master

Thợ Director

Thợ Foreign Director*

 Short / Ngắn  559.999  659.999  759.999  859.999
 Medium / Vừa  599.999  699.999  799.999  899.999
 Long / Dài  659.999  759.999  859.999  959.999

 99 CURL · Uốn 99

Thợ Senior

Thợ Master

Thợ Director

Thợ Foreign Director*

 Short / Ngắn  659.999  759.999  859.999  959.999
 Medium / Vừa  699.999  799.999  899.999  999.999
 Long / Dài  759.999  859.999  959.999  1.059.999
  + SUPER THICK – LONG · Tóc dày – Dài
   Short / Ngắn 199.999

 EXTRA

MEN

SHORT

LONG

S THICK-LONG

 Wash & Blow  99.999  119.999  139.999  169.999 
 Wash & Style  139.999  169.999  219.999  269.999
 All Black  299.999  359.999  399.999  499.999
 Foil  999.999  1.099.999  1.199.999  1.299.999

 TREATMENT · Chăm Sóc

MEN

SHORT

LONG

S THICK-LONG

 Ice Treatment  249.999  299.999  399.999  499.999 
 Intensive Care  299.999  399.999  499.999  599.999
 Nano Care  499.999  599.999  699.999  799.999
 Fiber Plus  599.999  699.999  799.999  899.999
 Keratin Care  999.999  1.999.999  2.999.999  3.999.999
 * Cần đặt chỗ / By appointment only